Στοιχεία Επικοινωνίας
E-mail








captcha

* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα



O S C A R   H E L L A S
Επαγγελματικά Ψυγεία

6o χλμ. Σερρών - Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 621 00 Σέρρες

Τηλ: +30 23210 75880, +30 23210 75890
Fax: +30 23210 75850

info@oscar-hellas.gr