Προστατεύουμε το Περιβάλλον
banner

Η εταιρεία OSCAR HELLAS ΟΕ είναι συμβεβλημένος παραγωγός με τα συστήματα ανακύκλωσης συσκευών και συσκευασίας.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχική μας προτεραιότητα.