Ψυκτικά Μηχανήματα - Ψυκτικά Συγκροτήματα - Ψυκτικό Συγκρότημα Κατάψυξης BITZER
banner

Ψυκτικό Συγκρότημα Κατάψυξης BITZER

Κωδ.: BITZER-BT

Βασικός εξοπλισµός ψυκτικού συγκροτήµατος

 

 • Κοµπρεσέρ BIΤZER
 • Μεταλλικό κιβώτιο
 • Εσωτερική ηχομόνωση
 • Ανεµιστήρας 940 στροφών
 • Φιάλη υγρού + βαλβίδα ανακούφισης
 • Φίλτρο υγρού
 • Δείκτης υγρής γραµµής
 • Σιγαστήρας (ΜΑΦΛΕΡ)
 • Πρεσσοστάτης ΗΡ ανεµιστήρα
 • Πρεσσοστάτης ΗΡ
 • Πρεσσοστάτης LΡ
 • Συµπυκvωτής
 • Ελαιοδιαχωριστής

 

Βασικός εξοπλισµός ηλεκτρολογικού πίνακα

 

 • Γενικός διακόπτης
 • Μετασχηµατιστής 230/
 • Ρελε µηχανής
 • Θερµικό µηχανής
 • Γενικές ασφάλειες
 • Ασφάλειες ανεµιστήρα
 • Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώµατος
 • Πλήρης ηλεκτρολογικό και µμηχανολογικό σχέδιο µε CE για ασφάλεια του ψυκτικού εγκαταστάτη

Η συσκευασία του ψυκτικού μηχανήματος είναι σε ξυλοκιβώτιο.

 mm
1142 x 587 x 751 (1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)
1750 x 946 x 1497 (2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ )