Ψυκτικά Μηχανήματα - Ψυκτικά Συγκροτήματα - Ψυκτικό Συγκρότημα Συντήρησης BITZER
banner

Ψυκτικό Συγκρότημα Συντήρησης BITZER

Κωδ.: BITZER-TN

Βασικός εξοπλισµός ψυκτικού συγκροτήµατος

 

 • Κοµπρεσέρ BIΤZER
 • Μεταλλικό κιβώτιο
 • Εσωτερική ηχομόνωση
 • Ανεµιστήρας 940 στροφών
 • Φιάλη υγρού + βαλβίδα ανακούφισης
 • Φίλτρο υγρού
 • Δείκτης υγρής γραµµής
 • Σιγαστήρας (ΜΑΦΛΕΡ)
 • Πρεσσοστάτης ΗΡ ανεµιστήρα
 • Πρεσσοστάτης ΗΡ
 • Πρεσσοστάτης LΡ
 • Συµπυκvωτής
 • Ελαιοδιαχωριστής

 

Βασικός εξοπλισµός ηλεκτρολογικού πίνακα

 

 • Γενικός διακόπτης
 • Μετασχηµατιστής 230/
 • Ρελε µηχανής
 • Θερµικό µηχανής
 • Γενικές ασφάλειες
 • Ασφάλειες ανεµιστήρα
 • Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώµατος
 • Πλήρης ηλεκτρολογικό και µμηχανολογικό σχέδιο µε CE για ασφάλεια του ψυκτικού εγκαταστάτη
Κωδικός
Τύπος
Περιγραφή
HBM140Z0212/12 U.C. H-SE 2KC-05.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM140Z1212/12 U.C. H-SE 2JC-07.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM140Z0312/12 U.C. H-SE 2HC-2.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM140Z1312/12 U.C. H-SE 2GC-2.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM145Z0312/12 U.C. H-SE 2FC-3.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM145Z0412/12 U.C. H-SE 2DC-3.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM245Z0212/12 U.C. H-SE 2DC-3.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM245Z0312/12 U.C. H-SE 2CC-4.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM245Z0412/12 U.C. H-SE 4EC-6.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM250Z0312/12 U.C. H-SE 4CC-6.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM250Z1312/12 U.C. H-SE 4DC-7.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM250Z0412/12 U.C. H-SE 4CC-9.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM445Z0312/12 U.C. H-SE 4TCS-12.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V
HBM445Z0412/12 U.C. H-SE 4PCS-15.2Y R404 400/3/50 TN/Q.E 230V

Η συσκευασία του ψυκτικού μηχανήματος είναι σε ξυλοκιβώτιο.