Ψυκτικά Μηχανήματα - Ψυκτικά Συγκροτήματα - Ψυκτικό Συγκρότημα Κατάψυξης BITZER
banner

Ψυκτικό Συγκρότημα Κατάψυξης BITZER

Κωδ.: BITZER-BT

Βασικός εξοπλισµός ψυκτικού συγκροτήµατος

 

 • Κοµπρεσέρ BIΤZER
 • Μεταλλικό κιβώτιο
 • Εσωτερική ηχομόνωση
 • Ανεµιστήρας 940 στροφών
 • Φιάλη υγρού + βαλβίδα ανακούφισης
 • Φίλτρο υγρού
 • Δείκτης υγρής γραµµής
 • Σιγαστήρας (ΜΑΦΛΕΡ)
 • Πρεσσοστάτης ΗΡ ανεµιστήρα
 • Πρεσσοστάτης ΗΡ
 • Πρεσσοστάτης LΡ
 • Συµπυκvωτής
 • Ελαιοδιαχωριστής

 

Βασικός εξοπλισµός ηλεκτρολογικού πίνακα

 

 • Γενικός διακόπτης
 • Μετασχηµατιστής 230/
 • Ρελε µηχανής
 • Θερµικό µηχανής
 • Γενικές ασφάλειες
 • Ασφάλειες ανεµιστήρα
 • Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώµατος
 • Πλήρης ηλεκτρολογικό και µμηχανολογικό σχέδιο µε CE για ασφάλεια του ψυκτικού εγκαταστάτη
Κωδικός
Τύπος
Περιγραφή
HBL140Z0112/12 U.C. H-SE 2JC-07.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL140Z1112/12 U.C. H-SE 2HC-1.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL140Z0212/12 U.C. H-SE 2GC-2.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL145Z0212/12 U.C. H-SE 2DC-2.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL145Z0312/12 U.C. H-SE 2CC-3.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL145Z0412/12 U.C. H-SE 4EC-4.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL145Z1412/12 U.C. H-SE 4DC-5.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL245Z0212/12 U.C. H-SE 4DC-5.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL245Z0312/12 U.C. H-SE 4CC-6.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL250Z0212/12 U.C. H-SE 4TCS-8.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL250Z0312/12 U.C. H-SE 4PCS-10.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V
HBL250Z0412/12 U.C. H-SE 4NCS-12.2Y R404 400/3/50 BT/Q.E 230V

Η συσκευασία του ψυκτικού μηχανήματος είναι σε ξυλοκιβώτιο.